Vlastivedná vychádzka

Žiaci tretích ročníkov absolvovali v stredu 25. januára vlastivednú vychádzku. Témou boli významné osobnosti mesta Lučenec, o ktorých sme sa učili na vlastivede. Nové informácie sme sa dozvedeli aj z pamätných tabulí na Námestí republiky. V NMG sme si vypočuli prednášku o známom maliarovi Františkovi Gyurkovitsovi , ktorý pôsobil v …

Plavecký výcvik

Tretiaci a piataci sa v týždni od 16.01.-20.01.2023 zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Kvalitné plavecké podmienky boli jedným z určujúcich predpokladov k splneniu vytýčených výchovno–vzdelávacích plánov plaveckých výcvikov. Prvý deň boli žiaci rozdelení podľa zistenej výkonnosti do štyroch družstiev. Prvé a druhé družstvo sa zameralo na zdokonaľovanie všetkých …

Výroba vlastnej sopky

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pi učení, kedy sa žiakom predkladajú zážitky, kedy žiaci zažijú niečo zaujímavé a vytvoria sa im skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len nabiflené vedomosti. Zážitkové učenie rozvíja u žiakov posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznanie, kooperáciu, rozvoj kreativity a tiež posilnenie …

Šaliansky Maťko – školské kolo

Aj ku nám na SZŠ v pondelok 19.12 2022 zavítal na školské kolo Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Naši šikovní recitátori krásne predniesli zaujímavé povesti o kráľoch, zámkoch, vrchoch i mátohách, preniesli nás mysľou do minulosti a pobavili vtipnými príhodami. V 1.kategórii získali ocenenie žiaci z 2.A 1.miesto Peter Mánik …

Zber papiera

Začiatkom novembra prebiehal na našej škole zber papiera. Celkovo sa vyzbieralo 2440kg. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak k ochrane životného prostredia. Vyhodnotenie: 1.         1.A                  450kg                         2.         1.B                  444kg                                                 3.         3.A                  338,5kg                                              1. Bartková                 1.A      186kg 2. Herbačeková           1.B      138kg 3. Bolyošová               1.B      110kg

Tematický deň – „Veda a technika okolo nás“

Zaujímavosti slnečnej sústavy, vývoj strojov, dopravných prostriedkov, vynálezy boli témami ďalšieho tematického dňa s názvom „ Veda a technika okolo nás“. Naši vedci-výskumníci si prehlbovali svoje poznatky rôznymi tvorivými aktivitami. Stavali z drevených kociek, zhotovovali zo stavebnice SEVA, MERKUR, LEGO, vyrábali si papierové lietadlá, autá, jednoduché stroje.  Vlastné vynálezy prezentovali pred spolužiakmi. Žiaci …