Súkromná základná škola

Knihy v mojom živote

Čítanie možno považovať za bránu do sveta poznania, emócií a postojov. V dnešnej dobe hľadáme rôzne cesty k oživeniu čitateľských tradícií v škole i v rodine. Svoju tvorivosť žiaci preukázali v aktivitách zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V rámci tematického dňa s názvom: „Knihy v mojom živote“ žiaci spoznávali históriu …

Sľub prvákov 2024

Štvrtok 7.3.2024 bol pre našich prváčikov výnimočný deň, pretože sa konečne oficiálne zaradili medzi žiakov Súkromnej základnej školy v Lučenci. Prváci sa zrazu ocitli v čarovnom lese, kde im rozprávkové postavy- dobrá babička, trpaslíci, víly a čarodejnica Morgana zadávali rôzne úlohy, aby zistili, či môžu byť pasovaní za ozajstných prvákov. …

Ako vzniká kniha?

Žiaci z 3.A triedy navštívili Novohradskú knižnicu, kde mali prezentáciu o tom ako vzniká kniha a ako sa dostane do knižnice. Oboznámili sa aj s históriou knižnice v Lučenci. Potom sa deti premiestnili na poštu, kde poslali vyrobené veľkonočné pohľadnice. Pri tejto aktivite si rozvíjali finančnú gramotnosť, nakoľko každý žiak …

Hodina geografie zážitkovo

V súčasnosti populácia zažíva akýsi druh krízy zážitkov a preto je potrebné tento stav zlomiť a navrátiť funkciu prežívania a zážitkov späť do pôvodného stavu. Kríza zážitkov je spôsobená najmä neustálym technickým pokrokom, zahltením jedinca informáciami a novinkami. Zážitkový spôsob vzdelávania je učebný proces založený na aktívnej účasti žiakov, za …

Týždeň slovenských knižníc – beseda

Počas týždňa slovenských knižníc 2024 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili v Novohradskej knižnici podujatia, ktoré má deťom pomôcť pochopiť potreby slabozrakých a nevidiacich ľudí. Pomohli im v tom dve milé dámy z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiakom predstavili rôzne pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich, ktoré im pomáhajú pri každodenných …

Moja rodná reč

Naši žiaci si 28. februára pripomenuli dôležitosť spisovnej slovenčiny v rámci tematického dňa „Moja rodná reč“. V triedach sa žiaci zoznamovali s nárečiami, predkladali vety do rôznych nárečí, hravou formou si vysvetľovali význam slov tzv. archaizmov, ktoré sa už v dnešnej dobe používajú veľmi málo. Tvorili si vlastné písmo pomocou …

Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Krásne dámy, elegantní páni a  študenti ako ich nevidieť každý deň, sa dňa 9. februára 2024 zišli na reprezentačnom plese Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec-Opatová. Ples sa konal v priestoroch hotela Slovan v Lučenci, kde sao krásny program postarali žiaci a učitelia z našej umeleckej školy. Na plese vystúpila …