Súkromná základná škola

Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Krásne dámy, elegantní páni a  študenti ako ich nevidieť každý deň, sa dňa 9. februára 2024 zišli na reprezentačnom plese Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec-Opatová. Ples sa konal v priestoroch hotela Slovan v Lučenci, kde sao krásny program postarali žiaci a učitelia z našej umeleckej školy. Na plese vystúpila …

Beseda s ornitológmi

V pondelok sa naši druháci zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici, kde zástupcovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti Birdlife, predstavili našim žiakom nielen vtáctvo, ale aj iné živočíchy žijúce v povodí Ipľa. Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa udržiavajú a vytvárajú vodné plochy pre živočíchov žijúcich vo vode i pri vode. Žiakov zaujali …

Výroba vlastnej sopky

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pi učení, kedy sa žiakom predkladajú zážitky, kedy žiaci zažijú niečo zaujímavé a vytvoria sa im skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len nabiflené vedomosti. Zážitkové učenie rozvíja u žiakov posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznanie, kooperáciu, …

Tematický deň: Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Dňa 30.01.2024 sa na našej škole konal tematický deň, ktorý bol zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti. Tento deň bol pre žiakov opäť prínosný, rozvíjali si matematické myslenie, ktoré vedie k zodpovednému rozhodovaniu vo finančnej oblasti. Žiaci sa zamerali na počítanie mesačného rodinného rozpočtu a naučili sa pojmy príjem a výdavok. …

V utorok 24. októbra sa v priestoroch CVČ v Lučenci konalo okresné kolo recitačnej súťaže Timravina studnička. Našu školu reprezentovali vynikajúce recitátorky Miriam Antony, Nela Chamulová a Natália Kolbanyiová. Srdečne blahoželáme Miriam Antony, ktorá v 1. kategórii získala krásne 3. miesto! Všetkým dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a …

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou

Žiaci prvého ročníka po prvý krát ako školáci navštívili Novohradskú knižnicu, v ktorej sa konala zaujímavá beseda so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou z Banskej Bystrice. Pani spisovateľka vtiahla pútavým čítaním knižky žiakov do deja rozprávky. Žiaci sa vcítili do hlavných postáv z rozprávky a spoločne si zahrali krátku scénku. Všetky deti …

Výlet na farmu

Dnes sa žiaci 3.A a 3.B triedy vybrali na farmu v Malej Vsi. Mohli tam vidieť, pohladkať aj nakŕmiť rôzne domáce zvieratá. Dozvedeli sa viac o chove domácich zvierat. Žiaci si pri prednáške o zvieratách rozšírili aj slovnú zásobu v anglickom jazyku s pánom lektorom, s ktorým na túto tému aj diskutovali.