Výlet na farmu

Dnes sa žiaci 3.A a 3.B triedy vybrali na farmu v Malej Vsi. Mohli tam vidieť, pohladkať aj nakŕmiť rôzne domáce zvieratá. Dozvedeli sa viac o chove domácich zvierat. Žiaci si pri prednáške o zvieratách rozšírili aj slovnú zásobu v anglickom jazyku s pánom lektorom, s ktorým na túto tému aj diskutovali.

Školské kolo recitačnej súťaže Timravina studnička

V utorok 10.10.2022  sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej prózy Timravina Studnička.  Svoje triedy reprezentovali z každej triedy dvaja žiaci od 2. do 4. ročníka v I.kategórií a 1 žiačka z 5.ročníka v II. kategórii . Umiestnenia boli nasledovné: I .kategória 1.miesto Miriam Antony 2.miesto Peter Manik 3.miesto Jasminka Šuranová II.kategória …

Európsky deň jazykov

Od 26. septembra sa dni v našej Súkromnej základnej škole niesli v znamení významného Európskeho dňa jazykov, kde sme si v každej triede priblížili význam tohto dňa a vyrobili projekty, kde sa žiaci oboznámili s jazykmi našich európskych krajín ako napríklad Rakúsko, Francúzsko , Španielsko a ich pozdravmi v rodnom …

Deň mlieka v ŠKD

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek výživy. Každoročne si, 28.9. od roku 2000, pripomíname svetový deň mlieka v školách. Pri tejto príležitosti sme si aj my vo štvrtok v našich oddeleniach v školskom klube detí tento sviatok pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Podojili sme si „kravičku“, povedali si …

Novohradská liga v atletike

Dňa 28.09.2023 sa žiaci 5.ročníka Súkromnej základnej školy a žiaci prímy zo Súkromného gymnázia zúčastnili Novohradskej ligy v atletike na ZŠ L. Novomeského. Súťažilo sa v rôznych kategóriách ako skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 60m a beh na 600m. V tento krásny slnečný deň sa nám podarilo …

Testovanie pohybových predpokladov

V stredu 27.09.2023 žiaci 1. a 3. ročníka absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín: 1. predklon v sede s dosahovaním 2. opakovaná zostava s tyčou 3. výdrž v zhybe nadhmatom 4. …

Účelové cvičenie v športovom areáli Branco

Dňa 13.09.2023 sa žiaci našej Súkromnej základnej školy zúčastnili účelového cvičenia v športovom areáli Branco. Cieľom bolo plniť teoretické a praktické úlohy vyplývajúce z obsahového zamerania účelových cvičení v daných ročníkoch. Preverili sme si vedomosti a praktické návyky získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná …

Triedny výlet žiakov súkromnej základnej školy v Lučenci

Žiaci 5. a 6. ročníka súkromnej základnej školy na záver školského roka navštívili našu slovenskú prírodnú pýchu a to národný park Muránsku planinu, kde ich na otvorenej lúke vítali kolóny priateľských sysľov. Žiaci si pozornosť sysľov vychutnali do sýtosti a ako vďaku si pre sysle priniesli maškrty v podobe semiačok, mrkvy, či piškót, ktorými …