Súkromná základná škola

PRESTUP Z INEJ ZŠ

PRESTUP JE MOŽNÝ AJ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA

Žiadosť o prijatie žiaka na SZŠ

Vyplnenú prihlášku a žiadosť prosíme zaslať:

  • scanom na emailovú adresu: palesova@sgymlc.sk
  • poštou na adresu: Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
  • alebo osobne

Bližšie informácie k prestupu Vám poskytne riaditeľka školy PaedDr. Mária Pálešová

telefonicky: 0907 309 755