Súkromná základná škola

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa bude konať v škole 3. a 4. apríla 2024 za účasti dieťaťa a zákonných zástupcov.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ZÁPISU A ŠTÚDIU NA NAŠEJ ŠKOLE:   počas celého školského roka u riaditeľky školy na t.č. 0907 309 755 alebo mailom: palesova@sgymlc.sk

Rodič predkladá rodný list dieťaťa, resp. jeho kópiu a preukáže sa občianskym preukazom. So zapísaním dieťaťa na základnú školu musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zápisu sa zúčastní len jeden zákonný zástupca a prihláška nebola vopred podaná a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné prísť na zápis s vyplneným tlačivom:

Prihlášku nám môžete doručiť osobne, zaslať na email: palesova@sgymlc.sk alebo na adresu školy:

Prihláška SZŠ

Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča k zápisu do 1. ročníka

Súkromná základná škola

Gemerská cesta 1

984 01 Lučenec