Súkromná základná škola

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa bude konať v škole, 4. a 5. apríla 2024 od 14:00 – 17:00 h za účasti dieťaťa a zákonných zástupcov.

V prípade otázok môžete kontaktovať pani riaditeľku PaedDr. Máriu Pálešovú telefonicky t.č. 0907 309 755 alebo prostredníctvom mailu palesova@sgymlc.sk.

Prihlášky k zápisu je možné vyplniť vopred online alebo si môžete vytlačiť prihlášku nižšie.

https://szslucenec.edupage.org/register/

Rodič na zápise predkladá rodný list dieťaťa, resp. jeho kópiu a preukáže sa občianskym preukazom. So zapísaním dieťaťa na základnú školu musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že sa zápisu zúčastní len jeden zákonný zástupca a prihláška nebola vopred podaná a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné prísť na zápis s vyplneným tlačivom „Súhlas s konaním zastupujúceho rodiča“.

Každému dieťaťu sa venuje jedna pani učiteľka približne 25 minút za prítomnosti rodiča, ktorý môže nerušene pozorovať svoje dieťa pri práci.