Dobronoc

Týždeň hlasného čítania sme zakončili každoročnou veľmi obľúbenou školskou akciou „Dobronoc“. Na začiatku sa nám predstavil v krátkej scénke Pavol Dobšinský s jeho najznámejšou rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku“. Na vandrovku sa vybrali aj žiaci SZŠ, kde na školskom dvore spoznávali rozprávky od Pavla Dobšinského a na stanovištiach plnili …

Tematický deň „Štyri živly“

V rámci tematického dňa „Štyri živly“ sme sa venovali aj témam ako : recyklácia, separovanie odpadu, ochrana životného prostredia. Vytvorili sme si čelenky našej planéty, pracovali sme s encyklopédiami, spievali, sadili bylinky a zveľaďovali si školský areál. Štvrtáci absolvovali veľmi poučnú besedu, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo života včiel. Beseda …

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“. 1. Kategória 1.-2. ročník 1. Miesto Zuna Becherová 1.B 2. Miesto Karin Zagyiová 2.A 3. Miesto Natália Demeová 2.B 3. Miesto Matej Čeman 1.A 2. Kategória 3.-4. ročník 1. Miesto Adela Falťanová 4.B 2. Miesto Veronika Šprohová 4.A 3. Miesto Laura Albertová 3.A 3. Miesto …

McDonalds Cup

Dnes sa uskutočnil 24. ročník Mc Donalds Cup. Zúčastnilo sa 9 družstiev, medzi ktorými bolo aj naše družstvo zložené zo žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Bojovali sme s plným nasadením. Vyskúšali sme si všetky výsledky a to výhru, remízu a i prehru. Medailu sa nám síce získať nepodarilo, ale máme …

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023

Dnes sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – Slávik Slovenska 2023. Dušu nám rozveselili mnohé slovenské piesne. Žiačky sa umiestnili nasledovne: 1.kategória 1.miesto Zinka Dudášová (3.B) 2.miesto Sofia Chmielewska (2.A) 3.miesto Rinka Horváthová (3.A) 2.kategória 1.miesto Nelka Kladivíková (4.B) Cena poroty: Natália Demeová (2.B) Všetkým súťažiacim ďakujeme za …

Rovesnícke učenie

V rámci Týždňa hlasného čítania, ktorý práve prebieha na našej škole, žiaci 4.B triedy čítali príbehy z knihy BELLABKA svojim mladším spolužiakom z 1.A triedy a zároveň predviedli výbornú úroveň svojich čitateľských zručností. Rovesnícke učenie sa osvedčilo, prváci pozorne počúvali, smelo reagovali na otázky a aktivity o psíkovi menom Bellabka. Tešíme sa na ďalšiu podobnú spoluprácu.

Tibor Hujdič alias „pán Mrkvička“ na besede v našej škole

Týždeň hlasného čítania – je každoročná akcia našej školy, kedy sa celý týždeň žiakov premieňa na hodiny plné príbehov a rozprávok o najrôznejších rozprávkových bytostiach a čarovných predmetoch nielen z rozprávok P. Dobšinského. Tohtoročný týždeň hlasného čítania na našej škole otvoril náš hosť Tibor Hujdič „Pán Mrkvička“, ktorý našim žiakom predstavil množstvo zaujímavých kníh …

Apríl mesiac lesov

Apríl – mesiac lesov – je tradične časom, keď si pripomíname význam lesov vôkol nás. Ako hovorí staré príslovie „Bez lesa niet vody, bez vody niet života“. Aj žiaci v 1. ročníku sa učia o dôležitosti lesov a starostlivosti o lesné zvieratká. Kto sa stará o lesy a zvieratká žijúce v nich nám prišli porozprávať páni poľovníci.

Matematická súťaž- Pytagoriáda

Vo štvrtok 20.apríla sme uzatvorili tohtoročnú matematickú súťaž Pytagoriáda oceňovaním našich úspešných riešiteľov.  V školskom kole boli, v jednotlivých kategóriách, úspešní nasledovní  žiaci : v kategória P3 : Marko Pothora, Peter Mlynarčík , Rina Horváthová, Alexander Farkaš,  Sarah Ráczová, Paul Taylor, Mathias Kurtiniak, Patrik Látka, Michal Kiapeš, Tobias Kucej, Thomas František Klíma, Adam Jaromír Uhrin V kategória P4 :  Matej Baláž, Ema Číčelová, Leonard Engler, Adela, Falťanová, …