Súkromná základná škola

Deň mlieka v ŠKD

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek výživy. Každoročne si, 28.9. od roku 2000, pripomíname svetový deň mlieka v školách. Pri tejto príležitosti sme si aj my vo štvrtok v našich oddeleniach v školskom klube detí tento sviatok pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Podojili sme si „kravičku“, povedali si …

Novohradská liga v atletike

Dňa 28.09.2023 sa žiaci 5.ročníka Súkromnej základnej školy a žiaci prímy zo Súkromného gymnázia zúčastnili Novohradskej ligy v atletike na ZŠ L. Novomeského. Súťažilo sa v rôznych kategóriách ako skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 60m a beh na 600m. V tento krásny slnečný deň sa nám podarilo …

Testovanie pohybových predpokladov

V stredu 27.09.2023 žiaci 1. a 3. ročníka absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín: 1. predklon v sede s dosahovaním 2. opakovaná zostava s tyčou 3. výdrž v zhybe nadhmatom 4. …

Účelové cvičenie v športovom areáli Branco

Dňa 13.09.2023 sa žiaci našej Súkromnej základnej školy zúčastnili účelového cvičenia v športovom areáli Branco. Cieľom bolo plniť teoretické a praktické úlohy vyplývajúce z obsahového zamerania účelových cvičení v daných ročníkoch. Preverili sme si vedomosti a praktické návyky získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná …

Triedny výlet žiakov súkromnej základnej školy v Lučenci

Žiaci 5. a 6. ročníka súkromnej základnej školy na záver školského roka navštívili našu slovenskú prírodnú pýchu a to národný park Muránsku planinu, kde ich na otvorenej lúke vítali kolóny priateľských sysľov. Žiaci si pozornosť sysľov vychutnali do sýtosti a ako vďaku si pre sysle priniesli maškrty v podobe semiačok, mrkvy, či piškót, ktorými …

Školský muzikál

Aj tento rok prekvapili naše deti ku Dňu rodiny s názvom Školský muzikál svojich rodičov skvelým programom nápaditými kostýmami a perfektným tancom. Bomba show odštartovali moderátori Hriešnym tancom na pódiu na školskom dvore vo štvrtok 15.6. 2023. Mladší žiaci si vybrali rozprávkové muzikály, premenili sa na cirkus, trpaslíkov, trolov či …

Predprvácke stretnutie

Dnes sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov. Pani učiteľky a pani vychovávateľky ich privítali na predprváckom stretnutí a pripravili si zaujímavé úlohy, zábavné hry a pohybové aktivity. Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku 🙂