Tematický deň – „Veda a technika okolo nás“

Zaujímavosti slnečnej sústavy, vývoj strojov, dopravných prostriedkov, vynálezy boli témami ďalšieho tematického dňa s názvom „ Veda a technika okolo nás“. Naši vedci-výskumníci si prehlbovali svoje poznatky rôznymi tvorivými aktivitami. Stavali z drevených kociek, zhotovovali zo stavebnice SEVA, MERKUR, LEGO, vyrábali si papierové lietadlá, autá, jednoduché stroje.  Vlastné vynálezy prezentovali pred spolužiakmi. Žiaci …

Slávnostný sľub prvákov

Naši prváci sa zrazu ocitli v rozprávke Alica v krajine zázrakov, kde im rozprávkové postavy zadávali rôzne úlohy, aby zistili, či môžu byt pasovaní za ozajstných prvákov. Všetci žiaci úspešne zvládli neľahké úlohy a zložili Sľub prváka v stredu 16.11.2022 v aule VŠEM, kde dostali darčeky a pasovacie dekréty. Prváčikovia …

Deň s P. Dobšinským pre SZŠ – Deň so slovenskou ľudovou rozprávkou

Študentka súkromného gymnázia V. Vinarčíková zo septimy rieši svoju SOČ už od februára 2022. So svojou konzultantkou Mgr. S.Vargovou stihla pripraviť texty do Múzea rozprávky pre rozprávkovú dedinku Habakuky v malebných Donovaloch. 24.10. bol  Medzinárodný deň školských knižníc a študentka súkromného gymnázia si so svojou konzultantkou pripravili pre 1. až 5. ročník …

Exkurzia-ATLANTIS

Tretiaci a štvrtáci v stredu 9.11.2022 zavítali do zážitkového centra ATLANTIS v Leviciach. Prostredníctvom interaktívnych programov sme objavovali vesmír. Zážitkovým spôsobom sme si vysvetľovali fyzikálne zákony, približovali princípy očných klamov. Z dnešného dňa si odnášame nezabudnuteľný zážitok

Exkurzia v zážitkovom turistickom centre Atlantis

Piatok dňa 11. novembra sa žiaci príma a 6.A triedy spolu so žiakmi 5.ročníka zúčastnili exkurzie v zážitkovom turistickom centre Atlantis v Leviciach. Hlavným cieľom exkurzie bolo nadobudnúť nové poznatky zo života v kozme a taktiež zažiť jedinečnú atmosféru starovekého Egypta. Žiaci si v prvej časti svojho programu vyskúšali rolu kozmonauta a oboznámili sa so životom vo …