„Beh mládeže Domu Matice slovenskej“

Pri príležitosti OSLÁV výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutočnil dňa 4.5.2022 „Beh mládeže Domu Matice slovenskej“, kde sme mali zastúpenie žiakov Súkromnej základnej školy. Vo svojej kategórii krásne 3. miesto obsadila žiačka piateho ročníka Emka Novotková. Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu.

Slávik Slovenska 2022-školské kolo

Dňa 4.mája 2022 si žiaci našej základnej školy veselo zaspievali na školskom kole Slávika Slovenska 2022, kde nás potešili svojim spevom, úsmevom a dobrou náladou. Dušu nám rozveselili mnohé ľudové slovenské piesne: Kopala studienku, Mám ja hrušku, Borievka…Do regionálneho kola postupujú Monika Mišíková z 3.B a Lucka Franeková z 4.B. …

Dobronoc

Ako záver Týždňa hlasného čítania sme zažili v našej škole úžasnú noc -Dobronoc. Keď deti hravo zvládli športové aj vedomostné úlohy na školskom dvore, čakala ich v triedach sladká odmena a zaujímavá kniha. Najväčší zážitok mali naši žiaci z nočnej prechádzky po Opatovej, pri ktorej všetci svietili ako žiarivé svetielka …

Týždeň hlasného čítania

V dňoch 25.04.2022 – 29.04.2022 sa na našej škole uskutočnil Týždeň hlasného čítania.Počas tohto týždňa sa triedy zapájali do rôznych aktivít ako napr.:- spracovanie komixu, rozprávky- prezentácia rozprávok- pozvanie rodičov do školy- výmena učiteľov a iných zamestnancov školy v rámci hodín čítania- návšteva školskej knižnice (prednáška organizovaná o dinosauroch a …

„Poznávame nárečia našich predkov“

Mesiac apríl sme ukončili súťažou pod záštitou Domu Matice slovenskej v Lučenci s názvom „Poznávame nárečia našich predkov“.Aj na našej škole sa snažíme prispieť k tomu, aby naši žiaci poznali pôvodnú podobu novohradského nárečia a zároveň tak poznali minulosť našich predkov a zachovali si úctu voči kultúrnemu dedičstvu slovenského národa.Naše …

Výstava tropického hmyzu

Dňa 22. apríla navštívili Novohradské múzeum žiaci 3.B a 4.A triedy. V Novohradskom múzeu vystavoval súkromnú zbierku Michal Zachar z Prievidze. Z celosvetových expedícií vystavuje denné a nočné motýle, najkrajšie druhy vidlochvostov, babôčiek. Žiaci si prezreli aj fotografie, farebné preparáty hmyzu ale aj živé stvorenia v teráriách.

Veľkonočný jarmok na Námestí republiky a Veľkonočné trhy

Žiaci SZŠ včera svojím spevom a tancom potešili divákov na Námestí republiky v Lučenci, kde sa konal Veľkonočný jarmok. Pani učiteľky nacvičili so žiakmi ľudové tance a podporiť ich prišli spolužiaci zo školy. Veľkonočné trhy sa konali aj na našej škole, kde žiaci v ŠKD vyrobili originálne veľkonočné výrobky.

Regionálne kolo v prednese „Hviezdoslavov Kubín“

13-apríl 2022 sa v meste Lučenec niesol v duchu regionálneho kola umeleckého prednesu poézie a prózy v súťaži „Hviezdoslavov Kubín“. Naše dievčatá, Lucka Franeková, Nelka Chamulová a Lesia Belková, ktoré už dva krát postúpili z predošlých kôl, v tento deň prednášali svoj text v plnom nasadení a s úsmevom na tvári. Za svoje niekoľkotýždňové úsilie si Lucka Franeková (4.B, …

“ Čo vieš o hviezdach?“

Žiačka Nela Kuricová sa 4.apríla 2022 zúčastnila súťaže s názvom „Čo vieš o hviezdach“ ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami. Súťaž bola určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Nelka obsadila 2. miesto v okresnom kole a postupuje …