Súkromná základná škola

Pedagogický zbor

UČITELIA 1.STUPŇA
1.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Sindy Kašková
kaskova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Bc. Renáta Fajdová, MBA
fajdova@sgymlc.sk
1.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Dana Kocúrová
kocurova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Michaela Gáborová
gaborova@sgymlc.sk
2.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Marcela Geregová
geregova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Lýdie Kováč
kovac@sgymlc.sk
2.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Janka Motošková
motoskova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Natália Stanová
stanova@sgymlc.sk
3.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Ema Juhászová
juhaszova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Zuzana Rončáková
roncakova@sgymlc.sk
3.B trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Jaroslava Suchanská
suchanska@sgymlc.sk
Vychovávateľka
v ŠKD
Mgr. Lenka Vilhanová
vilhanova@sgymlc.sk
4.A trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Janka Burinová
burinova@sgymlc.sk
Vedúca vychovávateľka v ŠKD
Lenka Tkáčová
tkacova@sgymlc.sk
4.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Erika Kamenická
kamenicka@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Bc. Zuzana Molnárová
zuzana.molnarova@sgymlc.sk
5.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Jarmila Janošíková
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Veronika Filčíková
OSTATNÍ VYUČUJÚCI
PhDr. Linda Kovácsová – vyučujúca SJL, DEJ
Mgr. Veronika Filčíková – vyučujúca ANJ, VLA-CLIL, PVD-CLIL
Mgr. Lali Kymanová Lordkipanidze – vyučujúca ANJ – RUJ
PaedDr. Mária Pálešová – vyučujúca NEJ
Ing. Zdena Baranová – vyučujúca MAT
Mgr. Helena Kovácsová – vyučujúca BIO, VYV, CVB
Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA – vyučujúci GEG, DEJ, ETV, OBN
Mgr. Peter Vinarčík – vyučujúci INF, THD
Mgr. Marian Berky – vyučujúci TSV, PHC
Mgr. Jozef Hominda – vyučujúci NBV
Mgr. Ľubomír Matejka – vyučujúci NBV
Bc. Lea Green – vyučujúca ANJ
Mgr. Saskia Palkovičová – vyučujúca ANJ
Ing. Iveta Pisárová, PhD. – vyučujúca FYZ
Denisa Kertészová, Dis.art. – vyučujúca HUV
Mgr. Štefan Malík – vyučujúci TSV