Súkromná základná škola

Pedagogický zbor

UČITELIA 1.STUPŇA
1.A trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Janka Burinová
burinova@sgymlc.sk
Vychovávateľ v ŠKD
Mgr. Igor Miháľ
mihal@sgymlc.sk
1.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Erika Kamenická
kamenicka@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Lenka Vilhanová
vilhanova@sgymlc.sk
2.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Dana Kocúrová
kocurova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Michaela Gáborová
gaborova@sgymlc.sk
3.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Ivana Paľušová
palusova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Lýdie Kováč
kovac@sgymlc.sk
3.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Janka Motošková
motoskova@sgymlc.sk
Vychovávateľka
v ŠKD
Mgr. Lýdie Kováč
kovac@sgymlc.sk
4.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Ema Juhászová
juhaszova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Zuzana Rončáková
roncakova@sgymlc.sk
4.B trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Jaroslava Suchanská
suchanska@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Zuzana Rončáková
roncakova@sgymlc.sk
5.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Helena Kovácsová
nailonhela@gmail.com

OSTATNÍ VYUČUJÚCI
Mgr. Diana Geľhošová – vyučujúca SJL, DEJ
gelhosova@sgymlc.sk
Mgr. Veronika Filčíková – vyučujúca ANJ, VLA-CLIL, PVD-CLIL
filcikova@sgymlc.sk
Mgr. Lali Kymanová Lordkipanidze – vyučujúca ANJ – RUJ
kymanova@sgymlc.sk
PaedDr. Mária Pálešová – vyučujúca NEJ
palesova@sgymlc.sk
Mgr. Mária Mazúchová – vyučujúca MAT
Mgr. Helena Kovácsová – vyučujúca BIO, VYV, CVB
nailonhela@gmail.com
Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA – vyučujúci GEG, DEJ, ETV, OBN
mario.bodor26@gmail.com
Mgr. Peter Vinarčík – vyučujúci INF, THD
vinarcik@sgymlc.sk
Mgr. Marian Berky – vyučujúci TSV, PHC
bery61@gmail.com
Mgr. Jozef Hominda – vyučujúci NBV
Mgr. Ján Zsóka – vyučujúci NBV
Mgr. Michaela Gáborová – vyučujúca ETV
Mgr. Saskia Palkovičová – vyučujúca ANJ
Ing. Iveta Pisárová, PhD. – vyučujúca FYZ
Denisa Kertészová, Dis.art. – vyučujúca HUV
Mgr. Štefan Malík – vyučujúci TSV