Súkromná základná škola

Pedagogický zbor

UČITELIA 1.STUPŇA
1.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Michaela Vestegová
vestegova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Marcela Borovičková
borovickova@sgymlc.sk
1.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Veronika Milková
milkova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Natália Stanová
stanova@sgymlc.sk
2.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Ema Juhászová
juhaszova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Stanislava Golianová
golianova@sgymlc.sk
2.B trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Jaroslava Suchanská
suchanska@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Bc. Michaela Gazíková
gazikova@sgymlc.sk
3.A trieda
Triedna učiteľka
PaedDr. Janka Burinová
burinova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Lenka Tkáčová
tkacova@sgymlc.sk
3.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Milena Kováčová Adamovová
kovacovam@sgymlc.sk
Vychovávateľka
v ŠKD
Bc. Zuzana Molnárová
zuzana.molnarova@sgymlc.sk
4.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Sindy Kašková
kaskova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Renáta Fajdová
fajdova@sgymlc.sk
4.B trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Dana Kocúrová
kocurova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Ing. Iveta Pisárová, PhD.
pisarova@sgymlc.sk
5.A trieda
Triedna učiteľka
Mgr. Adriana Gertnerová
gertnerova@sgymlc.sk
Vychovávateľka v ŠKD
Anna Milnerová
milnerova@sgymlc.sk
OSTATNÍ VYUČUJÚCI
Mgr. Linda Kovácsová – vyučujúca SJL
Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze – vyučujúca ANJ – RUJ
Mgr. Richard Svoboda – vyučujúci ANJ
PaedDr. Mária Pálešová – vyučujúca NEJ
Mgr. Helena Kovácsová – vyučujúca MAT – BIO
Mgr. Peter Vinarčík – vyučujúci INF-TEC
Mgr. Milena Kováčová Adamovová – vyučujúca DEJ
Mgr. Michal Klein – vyučujúci GEG
Mgr. Marian Krupčiak – vyučujúci NBV
Mgr. Michaela Vestegová- vyučujúca HUV
Mgr. Marian Berky – vyučujúci TSV