Súkromná základná škola

Aktivity a podujatia

POČAS JEDNÉHO ROKA:

 • cvičenie v prírode a didaktické hry
 • kurz ochrany človeka a prírody
 • Svetový deň mlieka na školách
 • Európsky deň jazykov
 • rodinné hry
 • plavecký výcvik
 • vyrezávanie tekvíc
 • mesiac úcty k starším
 • Medzinárodný deň školských knižníc
 • týždeň vedy a techniky
 • týždeň boja proti drogám
 • imatrikulácia
 • Mikuláš
 • vianočné trhy
 • triedne vianočné besiedky
 • zimné radovánky
 • ples Súkromných škôl
 • karneval
 • čajové posedenie v ŠKD
 • Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • veľkonočné trhy
 • týždeň hlasného čítania
 • Dobšinského rozprávková noc
 • Deň Zeme
 • týždeň zdravia
 • Medzinárodný deň detí
 • škola v prírode
 • Deň rodiny
 • plavecký výcvik
 • dopravná výchova
 • exkurzie a triedne výlety
 • záhradná slávnosť Súkromných škôl