Hodina geografie zážitkovo

Hodina geografie zážitkovo

V súčasnosti populácia zažíva akýsi druh krízy zážitkov a preto je potrebné tento stav zlomiť a navrátiť funkciu prežívania a zážitkov späť do pôvodného stavu. Kríza zážitkov je spôsobená najmä neustálym technickým pokrokom, zahltením jedinca informáciami a novinkami.

Zážitkový spôsob vzdelávania je učebný proces založený na aktívnej účasti žiakov, za prítomnosti učiteľa, ktorý vytvára priestor pre získanie nových schopností a zručností sprevádzaných intenzívnou emóciou. Cieľom nie je len niečo prežiť, ale niečo si z prežitého odniesť.

Našu zážitkovú vyučovaciu hodinu geografie spestrili plody stredomorských subtropických krajín ako mango, hrozno, kokos, liči, pomaranče, banán, kivi, avokádo, olivy, jahody, citróny, ananás a tiež mnohé ďalšie predmetné pomôcky z Talianska, Grécka, Španielska, Francúzska a Turecka.