Ako vzniká kniha?

Ako vzniká kniha?

Žiaci z 3.A triedy navštívili Novohradskú knižnicu, kde mali prezentáciu o tom ako vzniká kniha a ako sa dostane do knižnice. Oboznámili sa aj s históriou knižnice v Lučenci. Potom sa deti premiestnili na poštu, kde poslali vyrobené veľkonočné pohľadnice. Pri tejto aktivite si rozvíjali finančnú gramotnosť, nakoľko každý žiak si za poslanie pohľadnice zaplatil sám.