Testovanie pohybových zdatností

Začína sa jesenné obdobie, treba sa starať o svoje zdravie a to najlepšie pohybom. Dňa 28.09.2022 žiaci 1. a 3. ročníka absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Hoci ráno začalo pršať, presunuli sme disciplíny do telocvične. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. …

Timravina studnička- školské kolo

Dnes sme pre našich žiakov usporiadali školské kolo v umeleckom prednes pôvodnej slovenskej prózy s názvom „Timravina studnička“. Predstavili sa nám žiaci 2. až 4. ročníka. Srdečne blahoželáme trom víťazkám – 1. miesto získala žiačka 4.B triedy Nelka Chamulová, 2. miesto získala žiačka 3.B triedy Vivien Mániková a 3.miesto získala žiačka 2.A triedy …

Účelové cvičenie-OČAP

Dňa 16.09.2022 žiaci I. stupňa a 5.ročník absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh.   Venovali sme sa týmto témam:  • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana  • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody  …

Triedny výlet do Bojníc- 5.A

Dňa 28.6.2022 trieda 5.A spolu s triedami gymnázia príma a kvarta absolvovali triedny výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO, vyhliadkovú vežu na Čajke v oblakoch a Dom ilúzií. Síce bolo poriadne teplo, ale výlet sme si naozaj užili a domov sme šťastlivo prišli s kopcom zážitkov.