Súkromná základná škola

Výroba vlastnej sopky

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pi učení, kedy sa žiakom predkladajú zážitky, kedy žiaci zažijú niečo zaujímavé a vytvoria sa im skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len nabiflené vedomosti. Zážitkové učenie rozvíja u žiakov posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznanie, kooperáciu, …

Tematický deň: Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Dňa 30.01.2024 sa na našej škole konal tematický deň, ktorý bol zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti. Tento deň bol pre žiakov opäť prínosný, rozvíjali si matematické myslenie, ktoré vedie k zodpovednému rozhodovaniu vo finančnej oblasti. Žiaci sa zamerali na počítanie mesačného rodinného rozpočtu a naučili sa pojmy príjem a výdavok. …

V utorok 24. októbra sa v priestoroch CVČ v Lučenci konalo okresné kolo recitačnej súťaže Timravina studnička. Našu školu reprezentovali vynikajúce recitátorky Miriam Antony, Nela Chamulová a Natália Kolbanyiová. Srdečne blahoželáme Miriam Antony, ktorá v 1. kategórii získala krásne 3. miesto! Všetkým dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a …

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou

Žiaci prvého ročníka po prvý krát ako školáci navštívili Novohradskú knižnicu, v ktorej sa konala zaujímavá beseda so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou z Banskej Bystrice. Pani spisovateľka vtiahla pútavým čítaním knižky žiakov do deja rozprávky. Žiaci sa vcítili do hlavných postáv z rozprávky a spoločne si zahrali krátku scénku. Všetky deti …

Výlet na farmu

Dnes sa žiaci 3.A a 3.B triedy vybrali na farmu v Malej Vsi. Mohli tam vidieť, pohladkať aj nakŕmiť rôzne domáce zvieratá. Dozvedeli sa viac o chove domácich zvierat. Žiaci si pri prednáške o zvieratách rozšírili aj slovnú zásobu v anglickom jazyku s pánom lektorom, s ktorým na túto tému aj diskutovali.

Školské kolo recitačnej súťaže Timravina studnička

V utorok 10.10.2022  sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej prózy Timravina Studnička.  Svoje triedy reprezentovali z každej triedy dvaja žiaci od 2. do 4. ročníka v I.kategórií a 1 žiačka z 5.ročníka v II. kategórii . Umiestnenia boli nasledovné: I .kategória 1.miesto Miriam Antony 2.miesto Peter Manik 3.miesto Jasminka Šuranová II.kategória …

Európsky deň jazykov

Od 26. septembra sa dni v našej Súkromnej základnej škole niesli v znamení významného Európskeho dňa jazykov, kde sme si v každej triede priblížili význam tohto dňa a vyrobili projekty, kde sa žiaci oboznámili s jazykmi našich európskych krajín ako napríklad Rakúsko, Francúzsko , Španielsko a ich pozdravmi v rodnom …