Knihy v mojom živote

Knihy v mojom živote

Čítanie možno považovať za bránu do sveta poznania, emócií a postojov. V dnešnej dobe hľadáme rôzne cesty k oživeniu čitateľských tradícií v škole i v rodine. Svoju tvorivosť žiaci preukázali v aktivitách zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V rámci tematického dňa s názvom: „Knihy v mojom živote“ žiaci spoznávali históriu kníhtlače, vyrábali papier, tvorili knižky rôzneho zamerania, obaly na knižky, záložky do kníh, robili prieskum čítania kníh na škole a spoznávali príbehy z rôznych kníh.