Súkromná základná škola

Kontakt

Adresa:
Súkromná základná škola
Gemerská cesta č.1
98401 Lučenec
Adresa:
Súkromná základná škola
Gemerská cesta č.1
98401 Lučenec
IČO: 45024057
DIČ:
2022696324
IČO: 45024057
DIČ:
2022696324
Manažér školy:
Ing. Peter Kolbányi
mobil:
0915 84 94 18
e-mail: kolbanyi@sgymlc.sk
e-mail: sekretariat@sgymlc.sk
Riaditeľka školy:
PaedDr. Mária Pálešová
mobil:
0907309755
e-mail:
palesova@sgymlc.sk

Zástupkyňa riaditeľky SZŠ
Mgr. Dana Kocúrová
email: kocurova@sgymlc.sk
Vedúca vychovávateľka ŠKD
Lenka Tkáčová
email: tkacova@sgymlc.sk
Výchovná poradkyňa
PaedDr. Jaroslava Suchanská
email: suchanska@sgymlc.sk