Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik

Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik

Od 18. do 22. marca sa žiaci tretieho a piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši. Kurz bol vedený vo veľmi dobrej nálade, aby žiaci získali hlavne pozitívny vzťah k vode a k plávaniu. Každý deň sme začínali rozcvičkou, aby sme sa pripravili na trénovanie všetkých spôsobov plávania ako znak, kraul a prsia. Žiaci trénovali jednotlivé spôsoby s plavákmi a neskôr bez nich, tak aby si osvojili správnu techniku dolných aj horných končatín. Nemohli chýbať ani skoky do vody či potápanie sa a lovenie predmetov, čo bolo pre žiakov veľmi zábavné. Celý týždeň sme ukončili súťažami vo vode. Všetci žiaci úspešne zvládli základný a zdokonaľovací plavecký výcvik.