Týždeň slovenských knižníc – beseda

Týždeň slovenských knižníc – beseda

Počas týždňa slovenských knižníc 2024 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili v Novohradskej knižnici podujatia, ktoré má deťom pomôcť pochopiť potreby slabozrakých a nevidiacich ľudí.

Pomohli im v tom dve milé dámy z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiakom predstavili rôzne pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich, ktoré im pomáhajú pri každodenných sebaobslužných činnostiach.