Moja rodná reč

Moja rodná reč

Naši žiaci si 28. februára pripomenuli dôležitosť spisovnej slovenčiny v rámci tematického dňa „Moja rodná reč“. V triedach sa žiaci zoznamovali s nárečiami, predkladali vety do rôznych nárečí, hravou formou si vysvetľovali význam slov tzv. archaizmov, ktoré sa už v dnešnej dobe používajú veľmi málo. Tvorili si vlastné písmo pomocou rôznych znakov a získali vedomosti o ľudových rozprávkach, ktoré si neskôr zahrali prostredníctvom divadielka. Tretí ročník navštívil múzeum v Lučenci, kde si pozreli „Školstvo v rôznych časových obdobiach“. Štvrtý ročník tvoril dotazník o materinskom jazyku a ten sa naučili vyhodnocovať v koláčovom grafe. Naši prváci boli pasovaní za čitateľov v Novohradskej knižnici, kde si prvýkrát vypožičali knižky na čítanie.

Na hodinách ANJ sa žiaci oboznámili s rodným jazykom Veľkej Británie, jeho vzniku, tromi hlavnými obdobiami a časovou osou. Svoje vedomosti prezentovali prostredníctvom projektov, ktoré vytvorili.