Kategória: <span>Nezaradené</span>

Zdravá výživa

Našich šikovných štvrtákov potešila beseda a aktivity na tému Zdravá výživa, ktorá je nielen učivom prírodovedy ,ale aj veľmi prospešná pre zdravie človeka. Pani doktorka Englerová zaujala deti pútavou a poučnou prezentáciou, malým testíkom a sladkou zdravou odmenou. Kreatívne učenie žiakov je spestrením vyučovania a žiakov veľmi baví.

Deň mlieka v ŠKD

V školskom klube detí si popoludnie spríjemňujeme zábavnými aktivitami. V rámci Medzinárodného dňa mlieka sme si v týchto dňoch pripomenuli, že mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. V triedach si deti vyskúšali „dojenie“ kravičky, výrobu masla a pribináčika. Vytvorili si aj dúhové mlieko a papierové kravičky.

Workshop v Novohradskej knižnici

Žiaci 4.B triedy sa včera zúčastnili zaujímavého workshopu v Novohradskej knižnici s ilustrátorom Jurajom Martiškom. Oboznámil nás so svojou tvorbou, s krásnymi komiksovými ilustráciami a nasmeroval nás k vytvoreniu vlastného komiksu, či už individuálnou,alebo skupinovou formou. Boli sme pochválení za nápadité príbehy, ilustrácie a za prácu v pokojnej a slušnej …

Zbierka pre združenie „Za dôstojný život“

V rámci zbierky ktorú organizovala naša škola v spolupráci so združením „Za dôstojný život“ sa nám podarilo vyzbierať nemalé množstvo vecí, ktoré dúfame pomôžu ľuďom v núdzi. Zamestnanci združenia si dnes vyzdvihli túto našu materiálnu pomoc. Pekne nám za našu pomoc poďakovali a požiadali nás o to, aby sme všetkým …

Dobronoc

Týždeň hlasného čítania sme zakončili každoročnou veľmi obľúbenou školskou akciou „Dobronoc“. Na začiatku sa nám predstavil v krátkej scénke Pavol Dobšinský s jeho najznámejšou rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku“. Na vandrovku sa vybrali aj žiaci SZŠ, kde na školskom dvore spoznávali rozprávky od Pavla Dobšinského a na stanovištiach plnili …

Tematický deň „Štyri živly“

V rámci tematického dňa „Štyri živly“ sme sa venovali aj témam ako : recyklácia, separovanie odpadu, ochrana životného prostredia. Vytvorili sme si čelenky našej planéty, pracovali sme s encyklopédiami, spievali, sadili bylinky a zveľaďovali si školský areál. Štvrtáci absolvovali veľmi poučnú besedu, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo života včiel. Beseda …

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“. 1. Kategória 1.-2. ročník 1. Miesto Zuna Becherová 1.B 2. Miesto Karin Zagyiová 2.A 3. Miesto Natália Demeová 2.B 3. Miesto Matej Čeman 1.A 2. Kategória 3.-4. ročník 1. Miesto Adela Falťanová 4.B 2. Miesto Veronika Šprohová 4.A 3. Miesto Laura Albertová 3.A 3. Miesto …