Pytagoriáda

Naše matematické hlavičky riešili školské kolo pytagoriády už v decembri. S matematickými úlohami sa popasovali tretiaci aj štvrtáci a traja odvážni piataci. Najúspešnejšími riešiteľmi školského kola pytagoriády sa stali dievčatá Ria Čičmancová 3.A a Nela Kuricová 4.B. Ďalšími úspešnými riešiteľmi školského kola boli v kategórii P3: Ján Stano 3.B, Nikola …

Školské ihrisko

Už druhý deň pokračujeme v budovaní ihriska pre naše deti. Počasie nám praje, všetko ide podľa plánu aj vďaka veľkej pomoci našich rodičov. Už teraz Vám za Vašu pomoc a podporu veľmi ďakujeme a pokračujeme ďalej !

Deň ZEME

Deň ZEME, 22. apríl bol dňom, kedy mala naša planéta sviatok. Deň Zeme vznikol ako reakcia na poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je …

Týždeň hlasného čítania- Knihy do sveta fantázie

Týždeň hlasného čítania je za nami. V triedach sa tento týždeň vymenili pani učiteľky. Nie len deti a pani učiteľky sa zapojili do týždňa hlasného čítania, ale aj pani riaditeľka a mamičky. Po prečítaní rozprávok mali deti pripravené rôzne zaujímavé aktivity, ako napríklad: kvízy, tajničky, pracovné listy, tvorba plagátov a rôzne ďalšie iné …

Deň vody

Voda je náš najcennejší prírodný zdroj. Ako je pre nás dôležitá si uvedomíme až vtedy, keď prestane byť samozrejmosťou. Význam vody si každoročne pripomíname 22.marca, tento deň vyhlasuje OSN každý rok od roku 1993. My v škole, sme si tento deň spestrili zaujímavými aktivitami. Porozprávali sme sa o dôležitosti vody …

Celoslovenská súťaž „ALFIÁDA“

Naša škola pravidelne využíva interaktívny program ALF. Žiaci v ňom veľmi radi pracujú. Obľubujú pexesá, puzzle, tajničky. V celoslovenskej súťaži „Alfiáda“ zo 456 zapojených škôl naša škola získala krásne 2.miesto v kategórii ŠKOLA. Vyhrali sme animačný svet, pomôcku, ktorú budeme aktívne používať na vyučovacích hodinách. Pripájame link na video z …

Dopravné ihrisko a športovo – edukačné hracie prvky

Milí rodičia, na zadnom školskom dvore plánujeme zrealizovať pre naše deti dopravné ihrisko a športovo-edukačné hracie prvky. Veríme, že to deťom prinesie veľkú radosť. S realizáciou plánujeme začať na prelome mesiacov marec/apríl. V prípade, že máte možnosť a chuť nám akokoľvek pomôcť, budeme Vám veľmi vďační (farby/nátery, štrk, drevené hranoly, …

Výtvarná súťaž – Budúcnosť EÚ

Dňa 15.03.2021 si naši šikovní výtvarníci z 2.B Adrián Dováľ, Martin Halás a Daniel Nôta prevzali špeciálnu cenu poroty, ktorú získali za svoje spoločné výtvarné dielo, vo výtvarnej súťaži pod názvom „Budúcnosť EÚ“. Výtvarnú súťaž vyhlásilo mesto Lučenec spolu s Informačným centrom EUROPE DIRECT Lučenec. Súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sa …

Nádych pre Sebastiánka…

Milí rodičia, naša škola je od svojho začiatku školou rodinného typu. Jej súčasťou sme my všetci a všetci veľmi dobre vieme, že spoločné okamihy radosti a šťastia sú vďaka blízkym ľuďom šťastnejšie a radostnejšie. To isté platí v prípade, keď jeden z nás potrebuje pomoc a my jeho blízki sme našťastie nablízku. Naša milá prváčka Ebinka …