Slávnostné pasovanie prváčikov za čitateľov v Novohradskej knižnici