Deň vody

Deň vody

Aj na Súkromnej základnej škole sme si tento týždeň pripomenuli Deň vody. Pre žiakov sme si pripravili úlohy, pri ktorých pochopili význam vody pri náš život. Zamestnanci RÚVZ zorganizovali v triede 4.A besedu s názvom „Voda v každodennom živote“, pre žiakov si pripravili prezentáciu, kvíz a zaujímavé aktivity.