Tematický deň: „ Moja rodná reč“.

Tematický deň: „ Moja rodná reč“.

14. februára 1843 sa stretli v Bratislave Ľ. Štúr, J. Rimavský, S. Vozár, J. Kalinčiak, J. Lovinský a S. Štúr, kde sa rozhodlo o ustanovení Štúrovej spisovnej slovenčiny na základe kultúrnej stredoslovenčiny severozápadného typu. V roku 1918 začal plniť slovenský jazyk v úlohe štátneho jazyka významnú funkciu vo svojom vývine, pretože sa stal vyučovacím jazykom na všetkých druhoch škôl. Tento rok si pripomíname 180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Naši žiaci si v rámci tematického dňa „Moja rodná reč“ vypočuli prednášku v Dome Matice slovenskej o minulých a súčasných učebniciach slovenského jazyka. Po návrate si vytvorili vlastné náučné publikácie: Slovníky novohradsko-slovenské. V triedach sa zoznamovali s nárečiami, vysvetľovali si významy slov, ktoré sa už v dnešnej dobe nepoužívajú. Formou prezentácii sme im priblížili dôležité momenty v živote Ľudovíta Štúra. Štvrtáci navštívili aj Novohradskú knižnicu, kde si vypočuli prednášku o našej materinskej reči.