Okresné kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“

Okresné kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“

Dnes našu školu krásne reprezentovali žiačky Vivien Mániková (3.B) a Nelka Chamulová (4.B) v Okresnom kole súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Za svoje úsilie si Vivien Mániková vybojovala krásne 1. miesto v prednese poézie a Nelka Chamulová taktiež 1. miesto v prednese prózy. Dievčatá postúpili do regionálneho kola. Srdečne im blahoželáme!