Zdravá výživa

Zdravá výživa

Našich šikovných štvrtákov potešila beseda a aktivity na tému Zdravá výživa, ktorá je nielen učivom prírodovedy ,ale aj veľmi prospešná pre zdravie človeka. Pani doktorka Englerová zaujala deti pútavou a poučnou prezentáciou, malým testíkom a sladkou zdravou odmenou. Kreatívne učenie žiakov je spestrením vyučovania a žiakov veľmi baví.