„Poznávame nárečia našich predkov“

„Poznávame nárečia našich predkov“

Mesiac apríl sme ukončili súťažou pod záštitou Domu Matice slovenskej v Lučenci s názvom „Poznávame nárečia našich predkov“.
Aj na našej škole sa snažíme prispieť k tomu, aby naši žiaci poznali pôvodnú podobu novohradského nárečia a zároveň tak poznali minulosť našich predkov a zachovali si úctu voči kultúrnemu dedičstvu slovenského národa.
Naše dve žiačky, Natália Kolbányiová (4.B) a Adela Falťanová (3.B), predniesli pred odbornou porotou svoje súťažné texty, za ktoré získali veľkú pochvalu a účastnícky diplom. Adelka Falťanová svojím prednesom zaujala porotu natoľko, že si domov odniesla aj CENU POROTY.
Obom dievčatám ďakujeme za svedomitú prípravu a Adelke srdečne blahoželáme