Súkromná základná škola

Týždeň vedy a techniky

Na našej škole prebiehal Týždeň vedy a techniky v dňoch 16.11.2020 až 20.11.2020. Šikovné pani učiteľky si pripravili pre svojich žiakov zaujímavé tvorivé aktivity na témy Chránené rastliny, Chránené živočíchy, Voda ako neoddeliteľná súčasť živej prírody, Kyberšikanovanie, Vynálezy a Vesmír. Z detí sa stali nachvíľku výskumníci, bádatelia, kozmonauti, vedci, ochranári… …

Zber gaštanov

Aj tento rok sa naša škola zapojila do zberu gaštanov. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zberu zúčastnili, ale hlavne rodičom, bez ktorých by deti zber samy nezvládli. Podarilo sa nám vyzbierať takmer pol tony gaštanov 🙂

Október-Mesiac úcty k starším

 Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá …

Týždeň zdravia

Minulý týždeň sme venovali nášmu zdraviu. Rozprávali sme sa čo je dôležité pre naše telo. Žiaci prvého stupňa boli mimoriadne aktívni a tvoriví. V triedach sa tvorili ovocné misy, vykrajovalo sa ovocie do nádherných tvarov, piekli sa zelérové hranolky a tvorili krásne ovocné aranžmány. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili …

Účelové cvičenie – OČAP

Dňa 10.09.2020 žiaci I. stupňa absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam: • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody • …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra jednotlivo na triedach s triednymi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii sme privítali do budovy školy len rodičov našich prváčikov, aby sa dozvedeli potrebné informácie. Po zaznení štátnej hymny a zoznámení sa so školským poriadkom nám žiaci porozprávali …