Súkromná základná škola

Deň vody

Voda je náš najcennejší prírodný zdroj. Ako je pre nás dôležitá si uvedomíme až vtedy, keď prestane byť samozrejmosťou. Význam vody si každoročne pripomíname 22.marca, tento deň vyhlasuje OSN každý rok od roku 1993. My v škole, sme si tento deň spestrili zaujímavými aktivitami. Porozprávali sme sa o dôležitosti vody …

Celoslovenská súťaž „ALFIÁDA“

Naša škola pravidelne využíva interaktívny program ALF. Žiaci v ňom veľmi radi pracujú. Obľubujú pexesá, puzzle, tajničky. V celoslovenskej súťaži „Alfiáda“ zo 456 zapojených škôl naša škola získala krásne 2.miesto v kategórii ŠKOLA. Vyhrali sme animačný svet, pomôcku, ktorú budeme aktívne používať na vyučovacích hodinách. Pripájame link na video z …

Dopravné ihrisko a športovo – edukačné hracie prvky

Milí rodičia, na zadnom školskom dvore plánujeme zrealizovať pre naše deti dopravné ihrisko a športovo-edukačné hracie prvky. Veríme, že to deťom prinesie veľkú radosť. S realizáciou plánujeme začať na prelome mesiacov marec/apríl. V prípade, že máte možnosť a chuť nám akokoľvek pomôcť, budeme Vám veľmi vďační (farby/nátery, štrk, drevené hranoly, …

Výtvarná súťaž – Budúcnosť EÚ

Dňa 15.03.2021 si naši šikovní výtvarníci z 2.B Adrián Dováľ, Martin Halás a Daniel Nôta prevzali špeciálnu cenu poroty, ktorú získali za svoje spoločné výtvarné dielo, vo výtvarnej súťaži pod názvom „Budúcnosť EÚ“. Výtvarnú súťaž vyhlásilo mesto Lučenec spolu s Informačným centrom EUROPE DIRECT Lučenec. Súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sa …

Nádych pre Sebastiánka…

Milí rodičia, naša škola je od svojho začiatku školou rodinného typu. Jej súčasťou sme my všetci a všetci veľmi dobre vieme, že spoločné okamihy radosti a šťastia sú vďaka blízkym ľuďom šťastnejšie a radostnejšie. To isté platí v prípade, keď jeden z nás potrebuje pomoc a my jeho blízki sme našťastie nablízku. Naša milá prváčka Ebinka …

Milí rodičia,

v zmysle Rozhodnutia Ministra školstva číslo 2021/10079:2-A1810 z 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 99 z 3.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 46 z 5.2.2021 s účinnosťou od 8.2.2021, bude vyučovanie na prvom stupni Súkromnej základnej školy od 8.3.2021 …

OZNAM

Milí rodičia, vzhľadom na fakt, že do tejto chvíle nebol zo strany Ministra školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaný, resp. aktualizovaný žiadny záväzný dokument, bude s definitívnou platnosťou vyučovanie na prvom stupni Súkromnej základnej školy počas zajtrajšieho dňa (3.3.2021) prebiehať v nezmenenom režime ako doteraz,  t.j. podľa …