Súkromná základná škola

Zber gaštanov

Aj tento rok sa naša škola zapojila do zberu gaštanov. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zberu zúčastnili, ale hlavne rodičom, bez ktorých by deti zber samy nezvládli. Podarilo sa nám vyzbierať takmer pol tony gaštanov 🙂

Október-Mesiac úcty k starším

 Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá …

Týždeň zdravia

Minulý týždeň sme venovali nášmu zdraviu. Rozprávali sme sa čo je dôležité pre naše telo. Žiaci prvého stupňa boli mimoriadne aktívni a tvoriví. V triedach sa tvorili ovocné misy, vykrajovalo sa ovocie do nádherných tvarov, piekli sa zelérové hranolky a tvorili krásne ovocné aranžmány. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili …

Účelové cvičenie – OČAP

Dňa 10.09.2020 žiaci I. stupňa absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam: • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody • …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra jednotlivo na triedach s triednymi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii sme privítali do budovy školy len rodičov našich prváčikov, aby sa dozvedeli potrebné informácie. Po zaznení štátnej hymny a zoznámení sa so školským poriadkom nám žiaci porozprávali …

Harmonogram k otvoreniu školského roka 2020/2021

Milí rodičia, žiaci, priatelia našej školy ! Radi by sme Vám priblížili harmonogram k otvoreniu Súkromnej Základnej školy. 8:00-8:45 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A 10:00 – 10:45 1.A, 1.B, 2.A Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sme prvý školský deň 2.9.2020 rozdelili na časové intervaly. Veľmi pekne chceme poprosiť rodičov, …

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 27. 6. 2020 sa naši budúci prváčikovia zišli na predprváckom stretnutí na SZŠ.Privítali ich p.učiteľky a p. vychovávateľky, ktoré im pripravili zábavné úlohy a športové hry.Želáme našim budúcim prvákom, aby si ešte užili 2 mesiace prázdnin a tešíme sa na nich v novom školskom roku.