Týždeň zdravia

Minulý týždeň sme venovali nášmu zdraviu. Rozprávali sme sa čo je dôležité pre naše telo. Žiaci prvého stupňa boli mimoriadne aktívni a tvoriví. V triedach sa tvorili ovocné misy, vykrajovalo sa ovocie do nádherných tvarov, piekli sa zelérové hranolky a tvorili krásne ovocné aranžmány. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili …

Účelové cvičenie – OČAP

Dňa 10.09.2020 žiaci I. stupňa absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam: • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody • …

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra jednotlivo na triedach s triednymi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii sme privítali do budovy školy len rodičov našich prváčikov, aby sa dozvedeli potrebné informácie. Po zaznení štátnej hymny a zoznámení sa so školským poriadkom nám žiaci porozprávali …

Harmonogram k otvoreniu školského roka 2020/2021

Milí rodičia, žiaci, priatelia našej školy ! Radi by sme Vám priblížili harmonogram k otvoreniu Súkromnej Základnej školy. 8:00-8:45 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A 10:00 – 10:45 1.A, 1.B, 2.A Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sme prvý školský deň 2.9.2020 rozdelili na časové intervaly. Veľmi pekne chceme poprosiť rodičov, …

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 27. 6. 2020 sa naši budúci prváčikovia zišli na predprváckom stretnutí na SZŠ.Privítali ich p.učiteľky a p. vychovávateľky, ktoré im pripravili zábavné úlohy a športové hry.Želáme našim budúcim prvákom, aby si ešte užili 2 mesiace prázdnin a tešíme sa na nich v novom školskom roku.