Súkromná základná škola

Dopravné ihrisko a športovo – edukačné hracie prvky

Milí rodičia, na zadnom školskom dvore plánujeme zrealizovať pre naše deti dopravné ihrisko a športovo-edukačné hracie prvky. Veríme, že to deťom prinesie veľkú radosť. S realizáciou plánujeme začať na prelome mesiacov marec/apríl. V prípade, že máte možnosť a chuť nám akokoľvek pomôcť, budeme Vám veľmi vďační (farby/nátery, štrk, drevené hranoly, …

Výtvarná súťaž – Budúcnosť EÚ

Dňa 15.03.2021 si naši šikovní výtvarníci z 2.B Adrián Dováľ, Martin Halás a Daniel Nôta prevzali špeciálnu cenu poroty, ktorú získali za svoje spoločné výtvarné dielo, vo výtvarnej súťaži pod názvom „Budúcnosť EÚ“. Výtvarnú súťaž vyhlásilo mesto Lučenec spolu s Informačným centrom EUROPE DIRECT Lučenec. Súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sa …

Nádych pre Sebastiánka…

Milí rodičia, naša škola je od svojho začiatku školou rodinného typu. Jej súčasťou sme my všetci a všetci veľmi dobre vieme, že spoločné okamihy radosti a šťastia sú vďaka blízkym ľuďom šťastnejšie a radostnejšie. To isté platí v prípade, keď jeden z nás potrebuje pomoc a my jeho blízki sme našťastie nablízku. Naša milá prváčka Ebinka …

Milí rodičia,

v zmysle Rozhodnutia Ministra školstva číslo 2021/10079:2-A1810 z 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 99 z 3.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 46 z 5.2.2021 s účinnosťou od 8.2.2021, bude vyučovanie na prvom stupni Súkromnej základnej školy od 8.3.2021 …

OZNAM

Milí rodičia, vzhľadom na fakt, že do tejto chvíle nebol zo strany Ministra školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaný, resp. aktualizovaný žiadny záväzný dokument, bude s definitívnou platnosťou vyučovanie na prvom stupni Súkromnej základnej školy počas zajtrajšieho dňa (3.3.2021) prebiehať v nezmenenom režime ako doteraz,  t.j. podľa …

Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …