Súkromná základná škola

Mikuláš

Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás

Vystúpenie pre seniorov

Žiaci 1.B. triedy Súkromnej základnej školy v Lučenci si pripravili online program pre seniorov, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod vedením vyučujúcej Mgr. Milkovej a vychovávateľky p.Stanovej. Chceme sa poďakovať pani Dalaslan zo Zps Tillia za spoluprácu pri online vystúpení. Veľkú radosť našim žiakom urobila aj pesnička, ktorú si …

Tematický deň- VEDA A TECHNIKA OKOLO NÁS

Jozef Murgaš, Milan Rastislav Štefánik, Štefan Banič a iné významné mená včera zazneli v našich triedach v rámci tematického dňa – Veda a technika okolo nás. Žiaci spoznávali slovenských ale aj svetových vynálezcov. Venovali sme sa vynálezom, ktoré nám pomáhajú pri každodennej činnosti. Vyskúšali sme si písanie husími pierkami a …

Týždeň boja proti drogám

V týždni od 15.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Pre našich žiakov sme si pripravili kreatívne, výtvarné a športové aktivity. Nadviazali sme na tematický deň z minulého mesiaca, ktorý bol venovaný zdravému životnému štýlu.  Je dôležité aby sa žiaci …

Tematický deň-ZDRAVÁ VÝŽIVA

Kto by v stredu, 27.10., zavítal do našej školy dozvedel by sa veľa zaujímavých informácii O ZDRAVEJ VÝŽIVE. V tejto téme sa niesol celý TEMATICKÝ DEŇ, kde sa pri jednotlivých aktivitách rozvíjalo KRITICKÉ MYSLENIE. Poučné videá o zdravej výžive, práca v skupinách, tvorba jedálnych lístkov, potravinových pyramíd, výroba ovocných šalátov …

Mesiac úcty k starším

Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Deň starých rodičov vznikol na podnet Američanky Marian Lucille Herndon Mc Quade, matky 15 detí a starej matky 40 detí. Oficiálne bol vyhlásený v roku 1978. Cieľom je vyzvať ľudí, aby premýšľali o vplyve starých …

Európsky deň jazykov

Naša snahou je neustále skvalitňovanie a obohacovanie vzdelávania na našej škole. Preto sme sa od tohto školského roku rozhodli organizovať pre našich žiakov tzv. Tematické dni. Počas roka ich žiaci zažijú desaťkrát, vždy na konci mesiaca. Téma bude zakaždým iná a tomu sa budú prispôsobovať aj rôznorodé aktivity s deťmi …

Športový deň

Dňa 20.09.2021 žiaci I. stupňa absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach na školskom ihrisku a v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín: predklon v sede s dosahovaním opakovaná zostava s tyčou výdrž v zhybe nadhmatom skok do diaľky z miesta …

Dopravné ihrisko

V školskom klube detí sa pravidelne venujeme dopravnej výchove. V triedach sme sa rozprávali o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách. Takto vyzbrojení vedomosťami sme si na školskom dvore, na našom dopravnom ihrisku vyskúšali to, čo sme sa dozvedeli a zopakovali si.

Otvorenie šk. roka 2021/2022

Po dvoch mesiacoch prázdnin deťom opäť začala škola. Otvorenie nového školského roka sa konalo pred budovou školy. Žiakov, rodičov a pedagógov privítali krátkymi príhovormi pani riaditeľky súkromných škôl. Žiakom popriali veľa síl do nového školského roku.