Súkromná základná škola

Covid-19- OZNAMY

Školský rok 2020/2021

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov 3.B triedy

Oznámenie o prechode 3.A triedy na dištančné vzdelávanie od 23.04.2021 do 30.04.2021

Oznámenie o prechode 3.B triedy na dištančné vzdelávanie od 24.03.2021 do 31.03.2021

Prezenčná forma vzdelávania žiakov triedy 3.A sa vzhľadom na aktuálne informácie obnovuje ku dňu 24.03.2021

Oznámenie o prechode 4.A na dištančné vzdelávanie od 22.03.2021 do 31.03.2021

Oznámenie o prechode triedy 3.A na dištančné vzdelávanie od 15.03.2021 do 26.03.2021

17.12.2020 Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

23.10.2020 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu o zmene ohľadom jesenných prázdnin a tiež o dištančnom vzdelávaní od 26.10.2020 pre určené školy.

Rozhodnutie ministra školstva k aktuálnej epidemiologickej situácii. V dokumente nájdete aktuálne nariadenia platné od 12.10.2010 do odvolania.

Pokyny upravujúce podmienky školy a ŠKD

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza

Časté otázky