Súkromná základná škola

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 26.06.2021 privítali pani učiteľky a pani vychovávateľky na predprváckom stretnutí SZŠ svojich šikovných, budúcich prváčikov. Pripravili im zaujímavé úlohy, zábavné hry a pohybové aktivity. Želáme našim budúcim prváčikom krásne prázdniny a tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku.

Dotkni sa knihy

V mesiaci jún sa zvedaví tretiaci zúčastnili besedy so známou spisovateľkou, autorkou kníh pre deti a mládež, Andreou Gregušovou. Pani spisovateľka predstavila žiakom jej novú knihu „Vincent“ a zároveň im prezradila, kde nachádza inšpiráciu pre svoju literárnu tvorbu. Príjemné stretnutie bolo prínosom nie len pre žiakov našej školy, ale aj pre samotnú pani …

Timravina studnička

Celoslovenské kolo v umeleckom prednese „Timravina studnička“ Podnietiť žiakov k objavovaniu krásy umeleckého slova a viesť ich k poznávaniu slovenskej literatúry, aj to je cieľom prípravy žiakov na súťaže v prednese. Naše dve žiačky, Natália Kolbányiová (3.B) a Sofia Lara Jankovičová (5.A) ukázali, že cit a lásku k hovorenému slovu v sebe už našli. Po veľmi úspešnom prezentovaní sa …

Deň ľudových zvykov a tradícií

Na známosť sa všetkým dáva jedna dôležitá správa. Na dvore v jednej Lučenskej škole zavial vietor času a všetci si prežili zvyky a tradície aké boli a stále sú. Ako sa kedysi deti hrávali, ako ľudia Fašiangy oslavovali, ako zimu Morenou vyháňali, ako máje stavali, ako chlapci dievčatá na Veľkú …

Literárna súťaž KOVÁČOVA BYSTRICA

Informačné Centrum Mladých v Banskej Bystrici každoročne organizuje literárnu súťaž KOVÁČOVA BYSTRICA, v oblasti interpretácie poézie a prózy a v oblasti vlastnej literárnej tvorby. Tento rok sa konal XVII. ročník súťaže, ktorého sa prvýkrát zúčastnila aj žiačka z 5.A triedy, SOFIA DELLAI, v oblasti vlastnej literárnej tvorby. Sofia sa vo svojej …

Pasovanie prvákov

Ako po iné roky, aj tento rok bolo úlohu prvákov ukázať, čo sa za prvý rok v laviciach naučili. Rodičia detí boli 10.júna svedkami krásnej spoločenskej udalosti – pasovanie žiakov do „školského cechu“. Za pomoci šikovných štvrtákov deti plnili pripravené úlohy, recitovali básničky a tancovali. Pred vedením školy, rodičmi a …

Návšteva ministra školstva SR

Minister školstva SR Branislav Gröhling nás dňa 3.júna 2021 poctil svojou návštevou a prišiel sa pozrieť na našu Súkromnú základnú školu. Svojou účasťou nás podporilo aj vedenie mesta Lučenec. Išli sme sa pozrieť do tried 1.B a 2.A, navštívili sme tiež biologicko-chemické laboratórium, učebňu informatiky a následne sme si sadli …

Hviezdoslavov Kubín

Po dlhšej prestávke sa v stredu 2. júna predstavili naši žiaci v obvodnom kole najstaršej a najprestížnejšej súťaže v prednese poézie a prózy, známej pod názvom „Hviezdoslavov Kubín“. Nikolka Pálešová z 3. B triedy (próza) rovnako, ako aj Radovan Pachota z 3. A triedy (poézia) vybojovali krásne „STRIEBORNÉ pásmo“. Srdečne …