Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Krásne dámy, elegantní páni a  študenti ako ich nevidieť každý deň, sa dňa 9. februára 2024 zišli na reprezentačnom plese Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec-Opatová. Ples sa konal v priestoroch hotela Slovan v Lučenci, kde sa
o krásny program postarali žiaci a učitelia z našej umeleckej školy. Na plese vystúpila tiež kapela Manushi a do nálady nám hral DJ Čulo. Na spestrenie večera a potešenie z výhry nechýbala tombola a aj touto cestou sa chceme poďakovať našim prispievateľom do tombolových cien:
Cukráreň Ratka
Detva Wellness
Espresso Essex-bar Lučenec
Firma BioFlame Lučenec
Firma Danko zubná technika Lučenec
Firma Lipnička s.r.o. Fiľakovo
Firma Slovexpres Lučenec
Firma TSV Lučenec
Geodetická kancelária Geomet, s.r.o. Lučenec
Hotel Slovan Lučenec
Choice Taxi
MB Spedition Lučenec, pán Marián Burin
p. Tomáš Kríž
p. Marcel Jančovič
p. Mário Bodor
p. Milan Ďurák
p. Milan Spodniak
p. Beata Ďaloková
p. Janka Burinová
p. Linda Kovácsová
p. Michaela Gáborová
p. Miriam Václavíková
p. Veronika Filčíková
Predajňa Elite Bags Lučenec
rod. Pálešová
Súkromné školy Lučenec – Opatová
Trpaslíkov Ranč Ožďany