Tematický deň: Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Tematický deň: Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Dňa 30.01.2024 sa na našej škole konal tematický deň, ktorý bol zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti. Tento deň bol pre žiakov opäť prínosný, rozvíjali si matematické myslenie, ktoré vedie k zodpovednému rozhodovaniu vo finančnej oblasti. Žiaci sa zamerali na počítanie mesačného rodinného rozpočtu a naučili sa pojmy príjem a výdavok. Oboznámili sa s anglickou a americkou menou a s novými anglickými slovami súvisiacimi s financiami. Naučili sme sa správne si naplánovať nákup, zistiť si ceny, nakúpiť si v reálnych obchodov, overiť zostatok a spoznať údaje na bločkoch z nákupov. Prváci si vytvorili vlastnú pokladničku, ktorú využívali v hrách na predavačov. Hra na predavačov neobišla ani štvrtý ročník, kde pracovali s obmedzeným osobným rozpočtom. Žiaci sa rozprávali o peniazoch a ich výrobe a spoznali ich hodnotu formou príbehov, hľadali poklad pomocou indícií. Nakoniec si žiaci deň veľmi užili a odniesli si plno zaujímavých informácií a zážitkov.