Beseda s ornitológmi

Beseda s ornitológmi

V pondelok sa naši druháci zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici, kde zástupcovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti Birdlife, predstavili našim žiakom nielen vtáctvo, ale aj iné živočíchy žijúce v povodí Ipľa.

Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa udržiavajú a vytvárajú vodné plochy pre živočíchov žijúcich vo vode i pri vode. Žiakov zaujali aj zvuky vtáctva a videá zo života zvierat žijúcich pri mokradiach.