Školské kolo recitačnej súťaže Timravina studnička

Školské kolo recitačnej súťaže Timravina studnička

V utorok 10.10.2022  sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej prózy Timravina Studnička.  Svoje triedy reprezentovali z každej triedy dvaja žiaci od 2. do 4. ročníka v I.kategórií a 1 žiačka z 5.ročníka v II. kategórii .

Umiestnenia boli nasledovné:

I .kategória

1.miesto Miriam Antony

2.miesto Peter Manik

3.miesto Jasminka Šuranová

II.kategória

1.miesto. Nelka Chamulová

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prvým postupujúcim budeme držať palce v ďalšom kole!