Testovanie pohybových predpokladov

Testovanie pohybových predpokladov

V stredu 27.09.2023 žiaci 1. a 3. ročníka absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity. Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín: 1. predklon v sede s dosahovaním 2. opakovaná zostava s tyčou 3. výdrž v zhybe nadhmatom 4. kotúľanie 3 lôpt 5. člnkový beh 4 x 10 m 6. vlajková naháňačka 7. viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Srdečná vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí sa pripravili na športový deň a hlavne všetkým športujúcim žiakom.