Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Od 26. septembra sa dni v našej Súkromnej základnej škole niesli v znamení významného Európskeho dňa jazykov, kde sme si v každej triede priblížili význam tohto dňa a vyrobili projekty, kde sa žiaci oboznámili s jazykmi našich európskych krajín ako napríklad Rakúsko, Francúzsko , Španielsko a ich pozdravmi v rodnom jazyku. Bolo veľmi milé zistenie, že žiaci z mnohých tried už vedeli a poznali niektoré z týchto pozdravov, čiže sa určite nikde nestratia. A naše heslo znie: „Ak chceš spoznať miesta, jazyky sú cesta!“