Deň mlieka v ŠKD

Deň mlieka v ŠKD

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek výživy. Každoročne si, 28.9. od roku 2000, pripomíname svetový deň mlieka v školách. Pri tejto príležitosti sme si aj my vo štvrtok v našich oddeleniach v školskom klube detí tento sviatok pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Podojili sme si „kravičku“, povedali si ako sa vyrába domáci syr. Sami sme si pripravili vynikajúce mliečne dezerty. Na školskom dvore sme si spravili mliečny piknik plný zdravých a mliečnych dobrôt.