Účelové cvičenie v športovom areáli Branco

Účelové cvičenie v športovom areáli Branco

Dňa 13.09.2023 sa žiaci našej Súkromnej základnej školy zúčastnili účelového cvičenia v športovom areáli Branco. Cieľom bolo plniť teoretické a praktické úlohy vyplývajúce z obsahového zamerania účelových cvičení v daných ročníkoch. Preverili sme si vedomosti a praktické návyky získané pri výuke učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, výchova k bezpečnému správaniu. Žiaci si tento deň užili v krásnom počasí a všetky úlohy sa nám podarilo úspešne splniť.