Škola v prírode

Škola v prírode

V srdci prírody medzi pohoriami Tribeč a Pohronský Inovec sa nachádza Partizán Rezort Obyce. Žiaci štvrtého ročníka sa ubytovali v tomto stredisku umiestnenom v lese, kde absolvovali týždenný pobyt školy v prírode. Malebná príroda hôr a okolitých lesov nám poskytovala množstvo turistických vychádzok. Umožnila nám spoznávať okolitú prírodu, v ktorej žiaci zažili množstvo zábavných, environmentálnych, výtvarných a športových hier i súťaží. Všetky súťaže boli posledný deň vyhodnotené a žiaci boli odmenení diplomami, sladkou a vecnou odmenou. Pobyt sme si obohatili o výlety. Navštívili sme Arborétum Mlyňany, Zubriu zvernicu, Zveropark, Zámok Topoľčianky a hrad Hrušov. Dúfame, že si žiaci odniesli množstvo zážitkov na ktoré budú dlho spomínať.