Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“.

1. Kategória 1.-2. ročník

1. Miesto Zuna Becherová 1.B

2. Miesto Karin Zagyiová 2.A

3. Miesto Natália Demeová 2.B

3. Miesto Matej Čeman 1.A

2. Kategória 3.-4. ročník

1. Miesto Adela Falťanová 4.B

2. Miesto Veronika Šprohová 4.A

3. Miesto Laura Albertová 3.A

3. Miesto Miriam Antony 3.B

Cena poroty Tamara Kovalančíková 4.B