Tematický deň „Štyri živly“

Tematický deň „Štyri živly“

V rámci tematického dňa „Štyri živly“ sme sa venovali aj témam ako : recyklácia, separovanie odpadu, ochrana životného prostredia. Vytvorili sme si čelenky našej planéty, pracovali sme s encyklopédiami, spievali, sadili bylinky a zveľaďovali si školský areál. Štvrtáci absolvovali veľmi poučnú besedu, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo života včiel. Beseda bola spojená aj s ochutnávkou medu. Strávili sme pekný deň v triedach aj na školskom dvore.