Dobronoc

Dobronoc

Týždeň hlasného čítania sme zakončili každoročnou veľmi obľúbenou školskou akciou „Dobronoc“. Na začiatku sa nám predstavil v krátkej scénke Pavol Dobšinský s jeho najznámejšou rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku“. Na vandrovku sa vybrali aj žiaci SZŠ, kde na školskom dvore spoznávali rozprávky od Pavla Dobšinského a na stanovištiach plnili zábavné úlohy. Ani tento rok sme nevynechali nočnú prechádzku cez mestskú časť Opatová. Veríme, že zážitky ktoré žiaci zažili počas „Dobronoci“ si uchovajú v pamäti nadlho.