Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023

Dnes sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – Slávik Slovenska 2023. Dušu nám rozveselili mnohé slovenské piesne. Žiačky sa umiestnili nasledovne:

1.kategória

1.miesto Zinka Dudášová (3.B)

2.miesto Sofia Chmielewska (2.A)

3.miesto Rinka Horváthová (3.A)

2.kategória

1.miesto Nelka Kladivíková (4.B)

Cena poroty: Natália Demeová (2.B)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k umiestneniam!