Rovesnícke učenie

Rovesnícke učenie

V rámci Týždňa hlasného čítania, ktorý práve prebieha na našej škole, žiaci 4.B triedy čítali príbehy z knihy BELLABKA svojim mladším spolužiakom z 1.A triedy a zároveň predviedli výbornú úroveň svojich čitateľských zručností. Rovesnícke učenie sa osvedčilo, prváci pozorne počúvali, smelo reagovali na otázky a aktivity o psíkovi menom Bellabka. Tešíme sa na ďalšiu podobnú spoluprácu.