Matematická súťaž- Pytagoriáda

Matematická súťaž- Pytagoriáda

Vo štvrtok 20.apríla sme uzatvorili tohtoročnú matematickú súťaž Pytagoriáda oceňovaním našich úspešných riešiteľov. 

V školskom kole boli, v jednotlivých kategóriách, úspešní nasledovní  žiaci :

v kategória P3 :

Marko Pothora, Peter Mlynarčík , Rina Horváthová, Alexander Farkaš,  Sarah Ráczová, Paul Taylor, Mathias Kurtiniak, Patrik Látka, Michal Kiapeš, Tobias Kucej, Thomas František Klíma, Adam Jaromír Uhrin

V kategória P4 : 

Matej Baláž, Ema Číčelová, Leonard Engler, Adela, Falťanová, Daniel Nôta

Kategória P5 Ria Čičmancová a v kategórii P6 Daniel Fidesz

Za úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole ďakujeme našim umiestneným žiakom  : Marko Pothora , Peter Mlynarčík, Matej Baláž a Sarah Raczová

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme !