Tematický deň: „Knihy v mojom živote“.

Tematický deň: „Knihy v mojom živote“.

Čítanie možno považovať za bránu do sveta poznania, emócií a postojov. Dnes hľadáme rôzne cesty k oživeniu čitateľských tradícií v škole a rodine. Knihy prinášajú cenné informácie. Čítanie a čitateľstvo v akejkoľvek podobe je podmienkou nielen osobnostného rozvoja jedinca, ale i predpokladom výchovy generácie tvorivých osobností pre budúcnosť. Svoju tvorivosť žiaci preukázali v aktivitách zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V rámci tematického dňa s názvom : „Knihy v mojom živote“, sme si ručne vyrábali papier, ktorý sme potrebovali k výrobe vlastných kníh. Tvorili sa knihy zážitkové, rozprávkové, spomienkové. Pripomenuli sme si významné mená spojené s históriou a vznikom papiera. Veríme, že sme v rámci Mesiaca knihy opäť u žiakov vzbudili záujem o knihy a čítanie.