Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Reprezentačný ples Súkromných škôl v Lučenci

Po dvoch rokoch pandémie sme sa opäť stretli na veľkolepom plese Súkromných škôl, ktorý sa konal 17.02.2023. Tento ples bol výnimočný aj tým, že bol jubilejný a v poradí už 25., ktorý tentokrát organizovalo Súkromné gymnázium.
Ples sa konal v priestoroch hotela Slovan v Lučenci, kde sa o bohatý program postarali žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením Moniky Kramecovej, žiaci zo Súkromného gymnázia, spevácky kolektív Unakorda, ľudovka od kolegu Barnyho Szabóa, na akordeóne nám hral Gejza Jakab so synom, krásne zaspievala Alena Nikulicheva, 80-te roky nám pripomenul Ladislav Černák a Ladislav Černák mladší a až do rána bieleho nám do nálady hral DJ Čulo.
Ďakujeme sponzorom a zúčastneným za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalší spoločný ples v budúcom roku