Vlastivedná vychádzka

Vlastivedná vychádzka

Žiaci tretích ročníkov absolvovali v stredu 25. januára vlastivednú vychádzku. Témou boli významné osobnosti mesta Lučenec, o ktorých sme sa učili na vlastivede. Nové informácie sme sa dozvedeli aj z pamätných tabulí na Námestí republiky. V NMG sme si vypočuli prednášku o známom maliarovi Františkovi Gyurkovitsovi , ktorý pôsobil v Lučenci.