Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Tretiaci a piataci sa v týždni od 16.01.-20.01.2023 zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Kvalitné plavecké podmienky boli jedným z určujúcich predpokladov k splneniu vytýčených výchovno–vzdelávacích plánov plaveckých výcvikov. Prvý deň boli žiaci rozdelení podľa zistenej výkonnosti do štyroch družstiev. Prvé a druhé družstvo sa zameralo na zdokonaľovanie všetkých plaveckých štýlov kraul, znak a prsia. Tretie družstvo sa venovalo predovšetkým základnému plaveckého štýlu kraul. Štvrté družstvo boli neplavci a tu sme učili žiakov zvládnuť predovšetkým splývanie a plavecký štýl kraul. Všetci žiaci v priebehu výcviku zdokonaľovali splývanie, plávanie pod vodou, skoky do vody a potápanie. Na záver výcviku sa konala súťaž vo voľnom štýle každej skupiny na 50m pre 1. a 2. skupinu, 25m pre 3. skupinu a 12m pre 4. skupinu. Môžeme konštatovať, že plavecký výcvik splnil svoj účel. Žiaci si vytvorili kladný vzťah k plávaniu a tým aj k zdravému životnému štýlu.