Výroba vlastnej sopky

Výroba vlastnej sopky

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pi učení, kedy sa žiakom predkladajú zážitky, kedy žiaci zažijú niečo zaujímavé a vytvoria sa im skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako len nabiflené vedomosti. Zážitkové učenie rozvíja u žiakov posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznanie, kooperáciu, rozvoj kreativity a tiež posilnenie spontaneity.
Žiaci 5.ročníka si na vyučovacej hodine geografie na vlastnej koži vyskúšali výrobu sopky. Ich vlastnoručne vyrobená sopka sa skladá zo sopečného kužeľa, magmatického kozuba, ktorý je vyplnený magmou, sopečného komína, cez ktorý magma dostáva na povrch, krátera, ktorý tvorí vrchol sopky a kaldery, ktorá vzniká rozšírením krátera po výbuchu. Medzi vlastnoručne vyrobenými sopkami nechýbajú názvy najznámejších sopiek našej planéty ako napr. Vezuv, Etna, Hekla, Stromboli, Cracatoa, či
Mauna Kea.

Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA