Šaliansky Maťko – školské kolo

Šaliansky Maťko – školské kolo

Aj ku nám na SZŠ v pondelok 19.12 2022 zavítal na školské kolo Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Naši šikovní recitátori krásne predniesli zaujímavé povesti o kráľoch, zámkoch, vrchoch i mátohách, preniesli nás mysľou do minulosti a pobavili vtipnými príhodami. V 1.kategórii získali ocenenie žiaci z 2.A 1.miesto Peter Mánik , 2.miesto Bianka Bukovenová, 3.miesto Sofia Chmielewská, v 2.kategórii obsadila 1.miesto Michaela Badíková z 5.A, 2.miesto Miroslav Léke z 4.A, 3.miesto Dominik Kotek z 4.A. Všetkým účinkujúcim patrí veľká pochvala za snahu a oceneným žiakom blahoželáme.