Zber papiera

Zber papiera

Začiatkom novembra prebiehal na našej škole zber papiera. Celkovo sa vyzbieralo 2440kg. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak k ochrane životného prostredia.

Vyhodnotenie:

1.         1.A                  450kg                        

2.         1.B                  444kg                                                

3.         3.A                  338,5kg                                             

1. Bartková                 1.A      186kg

2. Herbačeková           1.B      138kg

3. Bolyošová               1.B      110kg